Skip to content

Zielona kierunek wyznacza transformację w odpowiedzialnym działaniu biznesu [komentarz]

Odtwórz wideo

Przez ostatnie lata obserwujemy postępy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, ale eksperci podkreślają, że jeszcze wiele w zmianie świadomości firm jest do zrobienia. Początkowe próby wprowadzenia CSR w dużych korporacjach często spotykały się z brakiem zrozumienia i wsparcia. Dziś, międzynarodowe firmy posiadają dedykowane stanowiska, takie jak dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju czy szef ds. różnorodności i integracji, co świadczy o zmieniającej się mentalności korporacyjnej. Rozmawialiśmy o tym z jednym z gości specjalnych Kongresu, którym była Nezha Alaoui, CEO Women Choice, innowatorka społeczna, autorka i influencerka.

Choć wiele firm zaczyna dostrzegać wartość i konieczność działań w ramach CSR i ESG, nadal, co podkreślała Nezha Alaoui, istnieje potrzeba większego zaangażowania i konkretnej realizacji tych idei. Zielona transformacja w biznesie to nie tylko trend, ale i konieczność związana z unijnymi przepisami.

Agenda 2030 ONZ, z 17 celami zrównoważonego rozwoju, staje się zdaniem ekspertki coraz bardziej widoczna w strategiach korporacyjnych. Firmy są coraz bardziej świadome, że ich działania mogą przyczynić się do rozwiązywania globalnych problemów, takich jak nierówności społeczne, ubóstwo czy kwestie środowiskowe.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email