Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl od 2020 r. jest dyrektorem Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2001–2016 był kierownikiem Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH.

Spędził 6 lat za granicą, pracując w przemyśle i na uczelniach w Holandii, Belgii, Francji, USA i Japonii. Jego zainteresowania naukowe obejmują mechatronikę, dynamikę strukturalną, robotykę, monitorowanie konstrukcji i bezkontaktowe metody pomiarów wielkości mechanicznych.

Jest autorem i współautorem ponad 1000 artykułów naukowych oraz ponad 60 patentów krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych oraz przemysłowych. Był kierownikiem wielu projektów badawczych.

Od 2013 r. jest członkiem zespołu ekspertów Komisji Europejskiej przyznającego granty na badania naukowe. Jako pierwszy Polak został powołany do udziału w pracach Grupy Wysokiego Poziomu (High Level Group) w zakresie Kluczowych Technologii (KTE – Key Enabling Technologies), która działa przy Komisji Europejskiej.

Założył 28 start-upów, wspólnie ze studentami. Kilka z nich mocno się rozrosło i stały się dużymi firmami. Przykładem jest EC Engineering, firma produkująca pojazdy szynowe, która zatrudnia 170 wysoko wykwalifikowanych inżynierów różnych specjalności, a także pracuje nad projektami związanymi z branżą kolejową, lotniczą, e-mobility i automotive.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email