Skip to content

27 Listopada   

 INTERCONTINENTAL WARSZAWA

Rejestracja zakończona.
Dziękujemy.
Zespół Kongresu Biznes Polska Świat.
kontakt@kongresbps.pl

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email