Skip to content

Polska ma szansę na scenariusz miękkiego lądowania [KOMENTARZ]

Paweł Borys podczas Kongresu Biznes Polska Świat mówił o przewagach konkurencyjnych polskiej gospodarki i sytuacji makroekonomicznej w Europie. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju podkreśla, że Polska jest po serii szoków, ale w momencie stabilizacji mamy szansę na realizację scenariusza zwanego miękkim lądowaniem. Jego zdaniem kolejne trzy lata powinny przynieść powrót do sytuacji sprzed pandemii.

Odtwórz wideo

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email