Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

prof. Piotr Płoszajski

SGH

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Harvard Business School, USA.  

Stypendysta naukowy w słynnej grupie badawczej Prof. Edgara Scheina w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology. Odbywał staże naukowe w: British Academy, CNRS (Francja), Chinese Academy of Sciences, Japan Foundation for the Promotion of Science (Chiba Univ.) i innych instytucjach akademickich. Absolwent Kolokwium Edukacji Przedsiębiorczości na temat kształcenia zorientowanego na uczestnika w Harvard Business School (2005).

 

W latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, głównego polskiego ośrodka badań nad naukami społecznymi. W latach 1993-1998 dyrektor generalny Polskiej Akademii Nauk (nominowany przez premiera) – wiodącej struktury badawczej w Polsce, zatrudniającej ponad 10 tys. pracowników oraz zrzeszającej 83 instytuty badawcze we wszystkich dziedzinach nauki. 

 

W latach 1994 – 2018, Profesor oraz Kierujący Wydziałem Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Od 2005 do 2008 był prorektorem ds. stosunków międzynarodowych. Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania i Centrum Badań nad Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu w SGH; Współzałożyciel i prezes (1998-2008) Warsaw Executive MBA (WEMBA) prowadzonego wspólnie z Carlson School of Management, Univ. of Minnesota, USA. 

 

Wieloletni członek komitetów wykonawczych i akademickich CEMS (Community of European Management Schools). Autor ponad 220 publikacji. Aktywny wykładowca na arenie międzynarodowej podczas licznych imprezach akademickich i biznesowych w Europie, Stanach Zjednoczonych, RPA, Japonii, Indiach, Nowej Zelandii i Australii.  Uznany doradca i prelegent biznesowy. Członek kilku rad nadzorczych. Członek Rady Programowej CIONET – największego światowego stowarzyszenia menedżerów IT.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email