Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Piotr Krupa

Prezes Zarządu KRUK SA 

Piotr Krupa jest współzałożycielem i od 2003 roku prezesem zarządu KRUK S.A., spółki notowanej od 2011 roku na warszawskiej GPW. Radca prawny.

Jako prezes i akcjonariusz KRUK S.A. zarządza Grupą Kapitałową KRUK na 7 rynkach europejskich: w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech. Odpowiedzialny za długofalową strategię Grupy, jej ekspansję geograficzną i rozwój cyfrowy. Wiele uwagi przykłada do modelowania kultury organizacyjnej wspierającej trwały wzrost biznesowy i społeczny. Jest laureatem organizowanego przez EY konkursu Entrepreneur of the Year – Przedsiębiorca Roku 2017.

Zasiadał w zarządach i organach nadzorczych wielu spółek, w tym należących do Grupy KRUK.

Działa też na rzecz stabilnego środowiska gospodarczego, klimatu i społeczeństwa obywatelskiego. Zasiadał w radzie nadzorczej Związku Przedsiębiorstw Finansowych (2006-2012), od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest członkiem Rady Programowej polskiego oddziału ONZ Global Compact Network Poland.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację sądową i radcowską.

Prywatnie wielokrotny maratończyk i siedmiokrotny IRONMAN. Fundator Krupa Gallery, mecenas młodej sztuki. Filantrop zaangażowany w różne działania, w tym inicjator Fundacji „Zobacz Mnie” czy działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy, za co otrzymał nagrodę „Wektory Serca” 2022 przyznaną przez Pracodawców

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email