Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Paweł Borys

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Jest pomysłodawcą lub współtworzył: Polski Fundusz Rozwoju, program Pracowniczych Planów Kapitałowych, największą w Europie Środkowej platformę funduszy private equity i venture capital PFR Ventures, antykryzysową Tarczę Finansową PFR w związku z pandemią COVID-19, Chmurę Krajową w partnerstwie z PKO Bankiem Polskim, Google i Microsoft, płatności mobilne BLIK oraz Centralny Dom Technologii.
Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Poprzednio Dyrektor Zarządzający w PKO Banku Polskim, Prezes firmy inwestycyjnej AKJ Investments, szef inwestycji w Deutsche Asset Management i DWS, analityk rynku akcji i główny ekonomista Erste Bank w Polsce oraz członek kilkunastu rad nadzorczych spółek i instytucji finansowych w Polsce i za granicą. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie pracował w Katedrze Rynków Kapitałowych. Były członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie. Ma liczne kontakty międzynarodowe w instytucjach publicznych i sektorze finansowym.

Paweł Borys to uznany menedżer o szerokim doświadczeniu w zakresie inwestycji, bankowości, technologii i polityki gospodarczej. Realizował z sukcesem szereg znaczących inwestycji i projektów w Polsce i za granicą. Jako menedżer buduje duże zespoły oraz rozwija sprawną i skuteczną organizację. Pracę zawodową łączy z zaangażowaniem społecznym, w szczególności na rzecz wsparcia edukacji ekonomicznej oraz wyrównywania szans i rozwoju kompetencji przyszłości u dorosłych, młodzieży i dzieci.

Zrealizował reformę polskich instytucji rozwojowych w ramach Grupy PFR z aktywami ponad 300 mld zł (66,6 mld euro) oraz jako prezes zarządu stworzył Polski Fundusz Rozwoju, który w ciągu pierwszych 5 lat działalności zrealizował inwestycje i udzielił finansowania o wartości ponad 70 mld zł (ponad 15 mld euro).

Zainicjował i współtworzył największy w Europie Środkowo-Wschodniej fundusz funduszy private equity i venture capital w PFR Ventures zarządzający aktywami ponad 6,5 mld zł (1,5 mld euro), 45 inwestycjami w fundusze i 350 inwestycjami w start-upy i spółki;
współtworzył i wdrożył w Polsce reformę prywatnego filara kapitałowego systemu emerytalnego i program Pracowniczych Planów Kapitałowych, w którym uczestniczy już ponad 3 mln osób (łącznie z PPE).

Zaangażowany w szereg działań na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym doradca ekonomiczny Premiera. Wdrożył największy w historii Polski program pomocowy dla przedsiębiorstw i pracowników w postaci Tarczy Finansowej PFR, który chronił podczas pandemii 360 tysięcy firm oraz ponad 3,3 mln miejsc pracy.

Uczestniczył w projekcie cyfryzacji służb epidemiologicznych (GIS i SANEPID) oraz budowie centralnego systemu szczepień przeciw COVID-19 opartego o technologie chmurowe; jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za strategię i rozwój grupy współrealizował od 2010 transformację największej polskiej instytucji finansowej PKO Banku Polskiego, której efektem był skokowe umocnienie pozycji lidera, unowocześnienie jakości usług i marki, innowacje technologiczne (np. IKO i BLIK), przejęcia innych instytucji finansowych oraz alianse strategiczne (np. z amerykańskim EVO Payments International);
w funduszu private equity AKJ Investments zrealizował w ciągu 5 lat osiem transakcji w branżach nowych technologii (sieć iSpot – przedstawiciel firmy Apple w Polsce), czy logistyki (Grupa Pekaes).

W Grupie Deutsche Bank w Polsce (DeAM i DWS) dwukrotnie osiągnął najlepsze wyniki inwestycyjne wśród polskich funduszy (ranking Rzeczpospolita/Parkiet dla TFI) oraz stworzył pierwszy lokalny fundusz małych i średnich spółek z zewnętrznym indeksem giełdowym;
w Grupie Erste Bank jako analityk akcji wprowadził na GPW w Warszawie spółkę z sektora IT.

Zrealizował jedne z największych transakcji finansowych w Polsce, w tym fuzji i przejęć (np. nabycie Pekao o wartości 10,6 mld zł [2,4 mld euro]), czy emisji obligacji (rekordowa w historii rynku emisja obligacji o wartości 18,5 mld zł [4,1 mld euro] przez PFR w związku z COVID-19). Zarządzał z sukcesem kilkoma bardzo skomplikowanymi projektami restrukturyzacyjnymi i integracyjnymi (np. bank Kredobank na Ukrainie, operator logistyczny Grupa Pekaes, producent taboru szynowego PESA, czy integracja PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska).

Paweł Borys jest laureatem Nagrody 30-lecia Forum Ekonomicznego za „bezprecedensowy sukces PFR w działaniach antykryzysowych podczas pandemii Covid-19 oraz udział w stworzeniu koncepcji Grupy PFR – nowoczesnego instrumentu aktywnej polityki gospodarczej rządu”. Ponadto został wyróżniony m.in. nagrodami: „Wizjoner Finansów” od Banking&Insurance Forum, „Polski Kompas” Gazety Bankowej, „Osobowość Roku” w ramach Złoty Laur Super Biznesu, „Digital Shapers” fundacji Digital Poland, „Gwiazda Roku” gazety Rzeczpospolita i Parkiet, „Menadżer Sektora Publicznego” Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, „Człowiek Roku Wprost” wraz z zespołem ekonomicznym Premiera Mateusza Morawieckiego, „Medalem Zasługi dla NZSS Solidarność”, „Byki i niedźwiedzie” za wyniki inwestycyjne wśród polskich funduszy od gazety Rzeczpospolita i Parkiet. W 2020 roku Dziennik Gazeta Prawna w swoim rankingu wskazała Pawła Borysa jako osobę numer 1 w polskiej gospodarce podczas pandemii COVID-19 wspólnie z premierem i prezesem banku centralnego.
Żonaty, ojciec trojga dzieci.

Jest synem prof. Tadeusza Borysa – polskiego ekonomisty specjalizującego się w statystyce, teorii jakości i zrównoważonego rozwoju, oraz prof. Grażyny Borys, zajmującej się naukowo obszarem bankowości i finansów.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email