Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Marek Tomczuk

Członek Zarządu, BGK SA

Członek Zarządu od 2023

Karierę zawodową rozpoczął w Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup) ponad 20 lat temu, zdobywając doświadczenie w obszarze korporacyjnym i detalicznym. Należał do ścisłego grona menedżerów przygotowujących połączenie Kredyt Banku z Bankiem Zachodnim WBK (Grupa Santander). W Raiffeisen, jako dyrektor zarządzający siecią oddziałów, został uhonorowany tytułem „Lider Roku” za 2016 rok. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek, m.in.: Raiffeisen TFI, Biura Informacji Kredytowej, Pekao Direct, Domu Inwestycyjnego Xelion, Centralnego Domu Maklerskiego oraz Pekao Banku Hipotecznego.

W 2017 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku Pekao nadzorującego pion Bankowości Detalicznej. Odpowiadał za transformację cyfrową i powołał Laboratorium Innowacji. W tym czasie bank zyskał nowoczesne, innowacyjne produkty i narzędzia, za aplikację PeoPay otrzymał światową nagrodę EFMA-Accenture Distribution&Marketing Innovation Award w kategorii Digital Distribution&Experience. Marek Tomczuk istotnie przyczynił się do poprawy wyników banku.

W 2021 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie do momentu powołania do zarządu banku był odpowiedzialny za pion Produktów i Finansowania.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie Nauk Społecznych, dyscyplina Ekonomia i Finanse. Ukończył program Leadership Academy prowadzony przez ICAN Institute i Harvard Business Review.  Uczestniczył w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych dotyczących zarządzania, bankowości i finansów oraz w projektach strategicznych.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email