Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Ks. prof dr hab. Stanisław Dziekoński

Ks. prof dr hab. Stanisław Dziekoński to znakomity naukowiec, autor ponad 200 publikacji naukowych. Brał aktywny udział w wielu projektach badawczych, zarówno w Polsce, jak i za granicą – szczególnie we Włoszech i Niemczech. Jego współpraca z Polikliniką Gemelli w Rzymie zaowocowała powstaniem prestiżowego Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW. Odegrał też istotną rolę w rozwijaniu dziedzin medycznych. Wprowadził inicjatywy budowy trzeciego kampusu uniwersyteckiego, wraz z Transdyscyplinarnym Badawczo-Rozwojowym Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, przez dwie kadencje (2012-2020), pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego bogate osiągnięcia obejmują tytuł Profesora Nauk Społecznych oraz wyróżnienie Doktora Honoris Causa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie. Jest także Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Brok nad Bugiem.

W latach 2016-2020 ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Był także Przewodniczącym Komisji Nauki, Innowacji i Środowiska Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW.

Jest uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem Akademii Polskiego. Otrzymał też liczne wyróżnienia środowisk medycznych, w tym Medal im. Prof. Jana Nielubowicza oraz wyróżnienie przyznane przez Narodowe Stowarzyszenie Okulistów Włoskich. Jego praca kontynuowana jest także w ramach Medycznych Instytutów Naukowych, włączając Instytut Matki i Dziecka oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email