Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Katarzyna Zajdel-Kurowska

Członek Rady Nadzorczej ING BSK, doradca prezesa PFR, b. executive director w Banku Światowym

Katarzyna Monika Zajdel-Kurowska, urodzona 9 czerwca 1973 roku, jest uznawaną polską ekonomistką i doświadczonym urzędnikiem państwowym. W swojej karierze pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2007–2009, a także była członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego w okresie od 2013 do 2018 roku.

Edukację wyższą zdobyła na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją profesjonalną ścieżkę rozpoczęła w Ministerstwie Finansów, gdzie pracowała w latach 1996–1998. Następnie, w 1998 roku, dołączyła do zespołu Citibank (Poland), a po fuzji z Bankiem Handlowym w 2001 roku, objęła stanowisko dyrektora zespołu analiz. W 2005 roku awansowała na głównego ekonomistę. Posiada również doświadczenie jako polski dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym i jest jedną z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu, gdzie później objęła stanowisko wiceprezesa Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Jej kariera w administracji publicznej została wyróżniona mianowaniem na podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów 8 stycznia 2007 roku, stanowisko to zachowała również po utworzeniu gabinetu Donalda Tuska, pełniąc funkcję do 20 lutego 2009 roku. W tym czasie była również wiceprzewodniczącą Komisji Nadzoru Bankowego. Po opuszczeniu ministerstwa, w latach 2009-2012, zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Następnie, przed dołączeniem do Zarządu NBP, była doradcą prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jej kadencja w Zarządzie NBP trwała od 3 kwietnia 2013 do maja 2018 roku, po czym kontynuowała pracę w banku centralnym jako doradczyni prezesa. Z Zarządu NBP zrezygnowała, aby objąć prestiżowe stanowisko dyrektorskie w grupie Banku Światowego, które piastowała aż do grudnia 2022 roku.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email