Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Od 2002 roku związany z Organizacją Narodów Zjednoczonych, obecnie sprawuje funkcję Przedstawiciela oraz Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, a także Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub. W latach 2002-2009, pracując dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), był odpowiedzialny za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz rozwój programów w Europie i Azji, realizując projekty rozwojowe w wielu krajach, w tym w Iraku, Indiach, Tajlandii i Rumunii. Służył również w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz w regionalnej centrali dla Europy i WNP w Bratysławie. W latach 2009-2014 pełnił rolę Dyrektora Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce.

Jako wykładowca współpracował z Central European University w Bukareszcie, Katolickim Uniwersytetem Lwowskim, Szkołą Główną Handlową, Akademią Leona Koźmińskiego, Instytutem Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytetem Warszawskim. Jego ekspertyza obejmuje polityki ONZ i UE, ze szczególnym uwzględnieniem integracji sektora prywatnego w realizację celów i standardów ONZ. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie współpracy rozwojowej, współpracy wielostronnej i transferu wiedzy.

Kamil Wyszkowski jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym i absolwentem UNDP Development Academy. Jego praca została uhonorowana medalem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwój Ekonomii Społecznej w Polsce oraz wsparcie procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za kierowanie najbardziej innowacyjnym i efektywnym biurem UNDP w regionie Europy i WNP.

Na arenie międzynarodowej angażuje się w wzmacnianie współpracy między przedstawicielstwami Inicjatywy Global Compact, koncentrując się na działaniach antykorupcyjnych, innowacjach łączących naukę i biznes oraz korytarzach transportowych, z naciskiem na region Morza Bałtyckiego. Od 2009 do 2012 roku był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, gdzie współtworzył Długookresową Strategię Rozwoju Kraju do 2030 roku i koordynował Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku zasiada w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji, a od 2016 roku jest członkiem zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email