Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Wayne Gordon

Managing Director & Regional Chief Investment Officer, Global Wealth Management, UBS Singapore

Wayne jest odpowiedzialny za strategię CIO obejmującą różne aktywa i rekomendacje inwestycyjne dotyczące zasobów naturalnych, specjalizując się w rolnictwie, górnictwie i metalach szlachetnych. Jest również odpowiedzialny za flagowe badania CIO dotyczące Azji oraz opinie na temat rynków Australii i Nowej Zelandii. Wayne jest kluczową osobą w przekazywaniu poglądów UBS na konferencjach branżowych i w mediach. 

Wcześniej pracował jako zarządzający portfelem w Merricks Capital w Australii, własnym globalnym funduszu rolnym typu long-short. Przed tym był globalnym szefem rolnictwa w UBS Investment Bank z siedzibą w Nowym Jorku. Koncentrował się na handlu własnym, produktach indeksowych i strategiach zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Zajmował również stanowiska w bankowości korporacyjnej w Rabobank International, koncentrując się na globalnym biznesie rolnym, specjalizując się w restrukturyzacji zadłużenia, fuzjach i przejęciach oraz zarządzaniu ryzykiem towarowym. Wayne rozpoczął swoją karierę w australijskim Ministerstwie Skarbu, osiągając poziom starszego ekonomisty. Specjalizował się w prognozach makroekonomicznych, analizie sektora minerałów i energii.

Wychował się w rodzinnej posiadłości rolnej w Australii Południowej i nadal jest zaangażowany w ponad stuletnią działalność rolniczą swojej rodziny. Jego doświadczenie obejmuje nauki rolnicze i zarządzanie przedsiębiorstwem. Wayne Gordon uzyskał tytuł magistra ekonomii na Australijskim Uniwersytecie Narodowym, a także tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Adelajdzie, specjalizując się w ekonometrii i matematyce

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email