Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Ernest Pytlarczyk

Managing Director, Analysis+Digital Transformation Area, Chief Economist, Bank Pekao

Dr Ernest Pytlarczyk, CFA: Digital Transformation Area, Główny Ekonomista Pekao S.A. w Warszawie. Menedżer, strateg z silnym zapleczem ilościowym skoncentrowanym na rekomendacjach inwestycyjnych, prognozach makro i planowaniu strategicznym. Autor artykułów na temat integracji europejskiej, modelowania DSGE. Jego specjalizacje to: rynki finansowe, makroekonomia, Fixed Income, ekonometria bayesowska, modelowanie DSGE, IR, planowanie strategiczne.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email