Skip to content

Dania jako przykład zielonej transformacji. "Nie miała tego w swoim DNA"[komentarz]

Cornel Ban, profesor nadzwyczajny międzynarodowej ekonomii politycznej w Copenhagen Business School.

Choć kraje północnej Europy są przykładem skutecznie przeprowadzonej zielonej transformacji, to do tego etapu dochodziły latami. Stąd też mogą być inspiracją dla reszty Europy, przed którą stoi wyzwanie związane z dekarbonizacją gospodarki. Rozmawialiśmy o tym w trakcie Kongresu z jednym z gości specjalnych – Cornelem Banem, profesorem nadzwyczajnym międzynarodowej ekonomii politycznej w Copenhagen Business School.

Odtwórz wideo

Dania, uznawana jako jeden z zielonych krajów Europy do lat 80. XX wieku była jednym z głównych konsumentów ropy naftowej w Europie. W ciągu 15 lat kraj ten zrobił znaczący zwrot w kierunku zielonej gospodarki, stawiając na ekologiczną energię. Ta transformacja – jak podkreślał w rozmowie Cornel Ban  – pokazuje, że zmiana jest możliwa nawet w gospodarkach, gdzie brudne źródła energii nadal są dominujące.

Jak zaznaczał Cornel Ban, Europa Środkowo-Wschodnia stoi przed szansą zostania liderem w produkcji zielonych technologii. Mimo że świadomość i fundusze na zieloną transformację są już obecne, to zdaniem profesora, Europa Wschodnia potrzebuje znacznie więcej inwestycji.


Zielone technologie są przyszłością produkcji na globalnym rynku. Kraje, które zignorują ten trend, mogą stracić na swojej konkurencyjności. Wyzwaniem jest nie tylko adopcja zielonych technologii, ale także bycie na czele ich rozwoju i produkcji.
Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email