Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Cornel Ban

Associate Professor at Copenhagen Business School

Cornel Ban jest profesorem nadzwyczajnym międzynarodowej ekonomii politycznej w Copenhagen Business School. Wcześniej był wykładowcą na City University of London, adiunktem na Boston University i pracownikiem naukowym na Brown University w Stanach Zjednoczonych.
Napisał dwie książki, ponad dwadzieścia artykułów i rozdziałów w książkach na temat polityki ekspertyz ekonomicznych, zmian polityki w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz polityki różnorodności kapitalistycznej w Brazylii, Hiszpanii, na Węgrzech i w Rumunii. Jego książka (Ruling Ideas: How Neoliberalism Goes Local, Oxford University Press, 2016) otrzymała Nagrodę Ekonomii Politycznej za rok 2017 Brytyjskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych.
Obecnie Cornel zajmuje się problematyką systemów wzrostu gospodarczego, rolą państwa i finansów w dekarbonizacji oraz ekonomią polityczną polityki przemysłowej.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email