Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Janusz Władyczak

Prezes Zarządu KUKE

To doświadczony specjalista w branży finansowej, z bogatym doświadczeniem zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku finansowym.

W przeszłości zajmował stanowisko dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, gdzie był odpowiedzialny za rozwój strategii produktowej dla funduszy inwestycyjnych oraz projektowanie i wprowadzanie innowacyjnych produktów inwestycyjno-oszczędnościowych na polski rynek.

Jego kariera obejmowała również pracę w austriackiej instytucji finansowej, gdzie specjalizował się w implementacji strukturyzowanych produktów inwestycyjnych dla klientów bankowości prywatnej i detalicznej, a także w obsłudze instrumentów pochodnych, takich jak certyfikaty i warrantów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W ramach swojej działalności w sektorze bankowości inwestycyjnej we Francji, Władyczak odpowiadał za budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych oraz realizację transakcji z czołowymi przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR, w tym z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Litwy, Łotwy i Estonii.

Specjalizował się także w zabezpieczaniu dużych pożyczek bilateralnych, kredytów strukturyzowanych i syndykowanych, jak również w transakcjach finansowania eksportu, współpracując z wiodącymi na świecie agencjami kredytów eksportowych (ECA’s). Jego doświadczenie obejmuje również szeroki zakres transakcji na rynku kapitałowym.

Jest absolwentem ESCP European School of Management w Paryżu, a edukację kontynuował na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie oraz w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

Janusz Władyczak ceni aktywny styl życia, pasjonuje się snowboardem, kajakarstwem i tenisem. Jest również zapalonym podróżnikiem.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email