Skip to content

Poznaj naszych prelegentów

Agnieszka Oleksyn-Wajda

Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, Uczelnia Łazarskiego

Pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, jest również inicjatorką i liderką Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody oraz programu studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii.

Założyła i kieruje studiami podyplomowymi z zakresu Prawa Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Posiada bogate doświadczenie jako radca prawny, zdobyte przez lata pracy w doradztwie w KPMG. Jest aktywnym członkiem grupy roboczej Working Group 6 Promoting broader climate action, reprezentując Uczelnię Łazarskiego, która jest organizacją wspierającą Fashion Climate Charter. Została mianowana Ambasadorem Paktu Klimatycznego UE przez Komisję Europejską.

W roli Wiceprezesa Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan oraz jako członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, angażuje się w rozwój branży. Aktywnie działa również w Komitecie CSR przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) oraz w Grupie ds. Zrównoważonego Rozwoju, Waste/circular economy w Retail Institute. Jest autorką licznych publikacji, raportów i analiz dotyczących wpływu przemysłu mody na środowisko.

Regularnie występuje jako prelegentka i organizatorka konferencji, jest wykładowczynią i członkinią rady programowej Carbon Footprint Summit 2021. Pełni również funkcję mentorki i ambasadorki w Programie Mentoringowym 2021 Fundacji Liderek Biznesu.

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email